Na życzenie naszych klientów przeprowadzamy audyty informatyczne w ich przedsiębiorstwach. Mają one na celu zbieranie i ocenianie informacji w firmie w celu sprawdzenia czy system informatyczny: właściwie chroni majątek, utrzymuje integralność danych,  efektywnie osiąga cele organizacji, stosuje mechanizmy kontroli, oszczędnie wykorzystuje zasoby oraz, czy chroni się przed niepożądanymi zdarzeniami.

W skład audytu informatycznego wchodzą:

  • audyt oprogramowania,
  • audyt bezpieczeństwa sieci,
  • audyt sprzętu,
  • audyt bezpieczeństwa systemów operacyjnych.

Raport z audytu informatycznego obejmuje m.in:

  • opis techniczny infrastruktury IT,
  • podsumowanie licencji i wnioski dotyczące legalności oprogramowania,
  • analizę bezpieczeństwa i ochrony danych,
  • zgodność sprzętu z dokumentami,
  • ocenę stanu technicznego sprzętu,
  • zalecenia dotyczące poprawy jakości funkcjonowania infrastruktury IT.

Dzięki audytowi informatycznemu jesteśmy w stanie zlokalizować potencjalne zagrożenia i uchybienia w działaniu systemu IT oraz zaproponować rozwiązania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w infrastrukturze IT firmy. Audyt ma także na celu doradztwo w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury informatycznej.