bezpieczeństwo i obsługa itPrzyjmujemy wyłącznie zgłoszenia dotyczące działania produktów i usług od podmiotów, z którymi mamy podpisane umowy serwisowe.

W zgłoszeniu prosimy o podanie:

  • imienia i nazwiska osoby zgłaszającej oraz danych umożliwiających kontakt zwrotny,
  • nazwy lub adresu aplikacji, której dotyczy zgłoszenie,
  • dokładnego opisu występującego problemu.