Zmniejszamy wydatki naszych klientów poprzez odpowiedni dobór licencji.

Jako jedni z nielicznych na rynku, mamy doświadczenie w sprzedaży grupowych licencji dzierżawionych.

Licencje grupowe oferowane przez Microsoft usprawnią obsługę IT Twojej firmy i pozwolą Ci uzyskać znaczne oszczędności przy zachowaniu pełnej funkcjonalności systemów IT. Dzięki nim wdrażanie oprogramowania jest prostsze, a możliwości aktualizacji – dużo szersze. Ponadto ich zakup wiąże się z  innymi korzyściami, jak np. Software Assurance (zapewnienie oprogramowania).

Licencje grupowe ze względu na sposób zapłaty można podzielić na:

 • przeznaczone do zakupu jednorazowego,
 • dzierżawione.

Szczegółowy podział licencji grupowych:

Open License

 • Wieczyste prawo użytkowania licencji po wygaśnięciu umowy
 • Płatność za licencje z góry
 • Licencje mogą być nabyte w każdej chwili, w dowolnej ilości, w ramach 2 letniej umowy
 • Minimalny zakup aby otworzyć umowę – 5 licencji
 • Prawo do nowej wersji dostępne opcjonalnie
 • Łatwość zarządzania licencjami z poziomu specjalnej strony internetowej
 • Prawo do używania starszej wersji produktów
 • Prawo do zmiany wersji językowej

PORÓWNAJ WERSJE

Open Value Subscription

 • Po wygaśnięciu umowy licencja wygasa
 • Umowa 3 letnia
 • Opłaty za licencje w trzech rocznych ratach
 • Ujednolicenie oprogramowania na wszystkich komputerach w firmie w oparciu o co najmniej jeden produkt – Office Professional, Windows 7 Enterprise upgrade, lub Core CAL
 • Przewidywalne opłaty roczne – stała cena w EURO za stanowisko przez 3 lata
 • Prawo do instalowania wybranych produktów na nowo zakupionych komputerach, a opłaty za dodane komputery można wnosić dopiero w następnym okresie rozliczeniowym.
 • Roczny cykl rozliczeń – możliwość zwiększania jak i zmniejszania liczby komputerów objętych umową wymaga jedynie zliczenia ich raz do roku i aktualizacji zamówienia na następny rok.
 • Prawo do używania zawsze najnowszej wersji produktu.
 • Łatwość zarządzania licencjami z poziomu specjalnej strony internetowej
 • Prawo do używania starszej wersji produktu

PORÓWNAJ WERSJE

Open Value Company Wide

 • Licencje wieczyste
 • Umowa 3 letnia
 • Opłaty za licencje w 3 rocznych ratach
 • Ujednolicenie oprogramowania na wszystkich komputerach w firmie w oparciu o co najmniej jeden produkt – Office Professional, Windows 7 Enterprise Upgrade, lub Core CAL
 • Prawo do używania zawsze najnowszej wersji produktu
 • Łatwość zarządzania licencjami z poziomu specjalnej strony internetowej
 • Prawo do używania starszej wersji produktu
 • Prawo do zmiany wersji językowej
 • Prawo kupowania licencji w ramach jednej umowy również dla podmiotów stowarzyszonych

PORÓWNAJ WERSJE

Open Value Non Company Wide

 • Wieczyste prawo użytkowania licencji po wygaśnięciu umowy
 • Umowa 3 letnia
 • Opłaty za licencje w 3 rocznych ratach
 • Licencje nabywane są w sposób elastyczny – w dowolnej ilości, w chwili gdy są potrzebne w ramach 3 letniej umowy
 • Prawo do używania zawsze najnowszej wersji produktu
 • Łatwość zarządzania licencjami z poziomu specjalnej strony internetowej
 • Prawo do używania starszej wersji produktu

PORÓWNAJ WERSJE

Informacje opracowano na podstawie mteriałów zawartych na stronie firmy Microsoft Sp. z o.o.

http://www.microsoft.com/pl/PL/default.aspx