Na życzenie naszych klientów przeprowadzamy audyty informatyczne w ich przedsiębiorstwach – w szczególności (choć nie tylko) tych, których siedzibą jest Warszawa.

Audyt IT ma na celu zebranie i ocenę informacji na temat prawidłowości działania całego systemu IT, lub jego elementów. Informacje zbierane podczas audytu dają odpowiedź na szereg pytań. Przykładowo, czy stosowane rozwiązania IT: skutecznie chronią majątek, utrzymują integralność danych, efektywnie wspierają realizację celów jednostki, właściwie stosują mechanizmy kontroli, a ponadto, czy oszczędnie wykorzystują zasoby IT oraz, czy skutecznie chronią się przed niepożądanymi zdarzeniami i nieautoryzowaną ingerencją.

Elementami pełnego audytu IT są:

 • audyt oprogramowania,
 • audyt bezpieczeństwa sieci,
 • audyt sprzętu,
 • audyt bezpieczeństwa systemów operacyjnych.

Raport z audytu informatycznego obejmuje m.in:

 • opis techniczny infrastruktury IT,
 • licencje oprogramowania,
 • analizę bezpieczeństwa i ochrony danych,
 • zgodność sprzętu z dokumentami,
 • kontrolę legalności oprogramowania,
 • ocenę stanu technicznego sprzętu,
 • zalecenia dotyczące poprawy jakości funkcjonowania systemów IT.

Dzięki audytowi informatycznemu jesteśmy w stanie zlokalizować potencjalne zagrożenia i uchybienia w działaniu systemu IT oraz zaproponować rozwiązania IT zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w infrastrukturze informatycznej firmy. Audyt IT ma także na celu doradztwo w zakresie rozbudowy i modernizacji rozwiązań informatycznych w Twojej firmie. Istnieje możliwość przeprowadzenia audytu IT tylko w wybranych dziedzinach, czy też uzupełnienia zbieranych informacji o audyt ochrony danych osobowych.