Aplikacje dedykowane tworzone są w celu pełnego zaspokojenia potrzeb konkretnego przedsięwzięcia. Programy pisane na zamówienie powstają po szczegółowej analizie potrzeb, dzięki czemu pracują zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawcy. Każdy Klient jest wyjątkowy, więc w każdym przypadku na wstępie szczegółowo zapoznajemy się z charakterem przedsięwzięcia. Pozwala to na przygotowanie optymalnego rozwiązania IT, które zwiększy efektywność funkcjonowania firmy oraz usprawni jej zarządzanie.

Dziedziny, które szczególnie często wymagają pisania programów na zamówienie, to CRM online (obsługa klienta w sieci), zarządzanie czasem pracy w jednostce, planowanie urlopów online, automatyczna windykacja, zarządzanie kancelarią.

Aplikacje tworzymy w oparciu o technologię Microsoft.NET. Środowisko .NET Framework pozwala na tworzenie oprogramowania, które działa po stronie serwera, jak i pracującego na systemie klienta. Platforma ta nie jest związana z konkretnym językiem programowania, dzięki czemu pozwala ona na dobranie języka do danego zdania, co maksymalizuje efektywność ostatecznego rozwiązania. Ponadto .NET jest atrakcyjnym środowiskiem do tworzenia aplikacji ze względu na możliwość integracji z różnymi środowiskami i aplikacjami. Pozwala to na współpracę z większością popularnych systemów IT.

Tworzenie oprogramowania może odbywać się w wielu językach, np. C++/CLI, C#, J#, Delhi 8 dla .NET, Visual Basic .NET, czy VBScript.

Przykładowy cykl tworzenia aplikacji:

  • określenie wymagań,
  • analiza wymagań systemowych,
  • projektowanie,
  • wykonanie kosztorysu,
  • implementacja,
  • testowanie,
  • wdrożenie aplikacji w życie,
  • przygotowanie użytkowników, szkolenie,
  • utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja.

Nasza firma oferuje kompleksową realizację projektu – od określenia potrzeb klienta, aż do utrzymania i konserwacji stworzonego oprogramowania.