Teraz nie muszą już Państwo sami mierzyć się z zadaniem zapewnienia ochrony danych osobowych na wymaganym przepisami poziomie. Możemy całkowicie przejąć to zadanie, lub profesjonalnie wspomóc jego realizację.

Regulacje prawne coraz ściślej chronią prywatność obywateli. Ponieważ Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przykłada dużą wagę do właściwego poziomu ochrony danych osobowych, stworzyliśmy zestaw procedur mających za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Państwa firmę. Przygotowaliśmy je we współpracy z działającą w Warszawie Kancelarią Prawną Nowicki & Ziemczyk. Współdziałając z oddelegowaną przez Państwa jednostkę osobą, dostosowujemy procedury do realiów firmy, dbając o zgodność z obowiązującym prawem.

Outsourcing ochrony danych osobowych przynosi wymierne korzyści w postaci wyeliminowania uchybień, za które GIODO nakłada dotkliwe kary. Właśnie dlatego warto, by wdrażaniem i kontrolą polityki bezpieczeństwa danych osobowych zajęli się doświadczeni specjaliści.

W myśl przepisów każda jednostka przetwarzająca dane osobowe musi powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Do jego zadań należy:

  • Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych i zapewnienie przetwarzania ich zgodnie z realizowaną przez firmę Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych, obejmującą między innymi:

– archiwizację i obsługę kopii zapasowych zawierających dane osobowe,
– zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych w systemach IT.

  • Zarządzanie dokumentacją dotyczącą danych osobowych oraz doskonalenie mechanizmów przetwarzania danych osobowych.
  • Wsparcie podczas rozwiązywania bieżących problemów dotyczących przetwarzania danych osobowych.
  • Wsparcie w przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
  • Aktualizacja wniosków rejestracyjnych zbiorów danych osobowych, które przyjmuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (którego siedzibą jest Warszawa).
  • Współpraca z działem informatyki w zakresie tych rozwiązań IT, które ściśle wiążą się z ochroną danych osobowych.
  • Tworzenie wspólnie z działem informatyki instrukcji zarządzania systemami IT służącymi do przetwarzania danych osobowych, a także nadzorowanie ich przestrzegania.