Projektujemy systemy backupowe uwzględniając wymogi Klienta obejmujące:

  • okno backupowe,
  • okres przechowywania danych,
  • czas po awarii potrzebny do przywrócenia działania aplikacji, systemów i procesów biznesowych (RTO),
  • częstotliwość wykonywania kopii danych (RPO),
  • składowanie danych w lokalizacji zapasowej (vaulting),
  • szybkie odtworzenie systemów operacyjnych,
  • szyfrowanie danych,
  • korzystanie ze snapshot’ów,
  • off-host backup,
  • backup D2D2T itd.

Instalujemy, konfigurujemy oraz testujemy zaimplementowane rozwiązania.

 

Co to jest backup?

Backup to ochronna kopia na bieżąco przetwarzanych danych (a często także systemu operacyjnego i zainstalowanych aplikacji) z serwera lub stacji roboczych. W razie wystąpienia awarii pomaga w krótkim czasie przywrócić system informatyczny do stanu z momentu wykonania ostatniego backupu. Procedura wykonania backupu i całe rozwiązanie zabezpieczające powinny być tak skonstruowane, aby nie obciążały nadmiernie serwerów ani sieci. Proces ten nie powinien być widoczny dla użytkowników sieci, a jednocześnie powinien być na tyle zautomatyzowany, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego. Jedna z podstawowych zasad backupu mówi, że całość zabezpieczanych danych powinna zmieścić się na jednym nośniku (szczególnie, gdy system backupu nie jest zautomatyzowany). Z tego powodu do backupu najczęściej są wykorzystywane napędy taśmowe, które oprócz dysków twardych, są dziś najbardziej pojemnymi nośnikami.

Backupy są najczęściej wykonywane wg ściśle określonych schematów rotacji nośników (np. „Dziadek/Ojciec/Syn” czy „Wieże Hanoi”). Określają, w których dniach tygodnia jest wykonywany tzw. Backup pełny (wówczas są zapisywane wszystkie, konieczne do zabezpieczenia dane), a kiedy backup przyrostowy lub różnicowy (wtedy są zapisywane tylko te dane, które pojawiły się lub się zmieniły w ostatnim czasie).