Licencja typu Open Value Subscription przeznaczona jest dla firm, które chcą nabywać licencje na własność, w sposób elastyczny, w dowolnej liczbie oraz w dowolnym momencie trwania umowy. Ten wariant licencji polega na czasowym prawie do korzystania z najnowszych wersji wybranych produktów firmy Microsoft, a opłaty za zakup licencji wnoszone są w ratach.

Korzyści licencji typu Open Value Subscription:

  • Po wygaśnięciu umowy licencja wygasa
  • Umowa 3 letnia
  • Opłaty za licencje w 3 rocznych ratach.
  • Ujednolicenie oprogramowania na wszystkich komputerach w firmie w oparciu o co najmniej jeden produkt – Office Professional, Windows 7 Enterprise upgrade, lub Core CAL.
  • Przewidywalne opłaty roczne – stała cena w EURO za stanowisko przez 3 lata
  • Prawo do instalowania wybranych produktów na nowo zakupionych komputerach, a opłaty za dodane komputery można wnosić dopiero w następnym okresie rozli­czeniowym.
  • Roczny cykl rozliczeń – możliwość zwiększania jak i zmniejszania liczby kompu­terów objętych umową wymaga jedynie zliczenia ich raz do roku i aktualizacji zamówienia na następny rok.
  • Prawo do używania zawsze najnowszej wersji produktu.
  • Łatwość zarządzania licencjami z poziomu specjalnej strony internetowej
  • Prawo do używania starszej wersji produktu

 

Zasady nabycia licencji typu Open Value Subscription:

1. Wstępnym warunkiem przystąpienia do programu Open Value Subscription jest posiadanie w firmie, co najmniej 5 tzw. kwalifikujących się komputerów.
Komputer kwalifikujący oznacza komputer klasy PC, który spełnia minimalne wymagania techniczne do uruchomienia dowolnego produktu.
Komputerami kwalifikującymi nie są: serwery, komputery, na których uruchamiane jest tylko specjalistyczne oprogramowanie biznesowe (np. program finansowo-księgowy, program magazynowy) ani systemy, na których uruchamiane są wbudowane systemy operacyjne.

2. Kolejnym warunkiem przystąpienia do programu Open Value subscription jest nabycie licencji na na co najmniej jeden z wymienionych produktów: Office Professional Plus 2010, uaktualnienie do Windows 7 Enterprise, licencje dostępu do serwerów Core CAL, Windows Small Business Server CAL) na wszystkie kwalifikujące się komputery w firmie.
Tak więc, jeśli w firmie jest 15 kwalifikujących się komputerów, a jesteśmy zainteresowani zamówieniem Office Professional 2010 oraz Windows 7  Enterprise upgrde należy zamówić te produkty na wszystkie 15 komputerów.

Zwiększenie/zmniejszenie liczby komputerów w firmie

Jeśli w okresie obowiązywania umowy firma dokupi komputery, wówczas ma prawo do używania oprogramowania, na które podpisana jest umowa Open Value Subscription, również na nowych komputerach. W tym momencie firma nie ponosi dodatkowych opłat z tego tytułu, ale w każdą rocznicę podpisania umowy musi zgłosić aktualną liczbę używanych komputerów (uwzględniając już te nowe). Na tej podstawie zostanie naliczona wysokość kolejnej opłaty rocznej.
Jeżeli w okresie obowiązywania umowy firma zredukuje liczbę komputerów, fakt ten należy zgłosić w najbliższą rocznicę podpisania umowy, podając aktualną liczbę komputerów w firmie. Na tej podstawie zostanie naliczona wysokość kolejnej opłaty rocznej.

PORÓWNAJ WERSJE

Informacje opracowano na podstawie mteriałów zawartych na stronie firmy Microsoft Sp. z o.o.http://www.microsoft.com/pl/PL/default.aspx