Przy współpracy z Kancelarią Prawną Nowicki & Ziemczyk przygotowaliśmy szereg procedur, które zapewnią ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Państwa firmę. Wspólnie z wyznaczonym pracownikiem dostosowujemy procedury do realiów Państwa przedsiębiorstwa, w taki sposób jednak, by pozostać w zgodzie z obowiązującym prawem.

Skorzystanie z usług firm outsourcingowych w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych redukuje możliwość wystąpienia błędów. Specjaliści oddelegowani do tych zadań wyeliminują ryzyko nałożenia przez GIODO  kar finansowych na firmę.

Zadania ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji) to m.in.:

 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z realizowaną przez firmę Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych, w tym:
  • archiwizacja, obsługa kopii zapasowych zawierających dane osobowe,
  • zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych w systemach IT.
 • Zarządzanie dokumentacją dotyczącą danych osobowych oraz doskonalenie mechanizmów przetwarzania danych osobowych.
 • Wsparcie podczas rozwiązywania aktualnych problemów dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 • Wsparcie w przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Aktualizacja wniosków rejestracyjnych zbiorów danych osobowych zgłoszonych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Współpraca z działem IT w zakresie tych obszarów IT, które ściśle wiążą się z ochroną danych osobowych.
 • Tworzenie razem z działem IT instrukcji zarządzania systemem IT służących do przetwarzania danych osobowych oraz nadzorowanie ich przestrzegania.