Wachlarz oferowanych przez naszą spółkę usług, a co za tym idzie, również zakres obsługi IT uzależniony jest od rodzaju rozwiązań IT funkcjonujących w jednostce naszego klienta.

Systemy Microsoft

Jesteśmy przygotowani do świadczenia pełnej gamy usług związanych z wdrażaniem i obsługą rozwiązań IT opartych na:

 • Microsoft Exchange Serwer
 • Microsoft SQL Server

a także powiązanych z nimi systemów IT:

 • Windows Server 2000/2003/2008/2008 R2
 • Forefront Threat Management Gateway (dawniej ISA Server)
 • Active Directory
 • Serwer www – IIS
 • Rodzina produktów Microsoft System Center
 • Wirtualizacja HYPER-V

Systemy UNIX\Linux

Oferujemy:

 • stałe wsparcie (m.in. administracja: serwerami, wirtualizacją, sieciami, bazami danych itp.),
 • wsparcie dotyczące jednego, konkretnego zadania,
 • przeprowadzanie audytów (bezpieczeństwa, wydajności itp.),
 • wsparcie projektowe (np. opracowanie rozwiązania konkretnego przypadku biznesowego itp.).

Technologia .NET

W oparciu o technologię .NET zajmujemy się:

 • tworzeniem oprogramowania za pomocą .NET,
 • przenoszeniem aplikacji na platformę .NET,
 • rozwijaniem już istniejących aplikacji .NET.