PORÓWNANIE
Open
Open Value subscription
Open Value
Open Value (company-wide)
na całą firmę
Open Value
(non company- wide)

na dowolną ilość licencji
Zasady Najprostszy sposób nabycia licencji wieczystych na oprogramowanie Microsoft. Pozwala nabywać licencje w sposób elastyczny – w dowolnym momencie trwania umowy oraz na dowolną ilość produktów, które są firmie w danej chwili potrzebne. Wariant oparty na idei „ „dzierżawy”. Przeznaczony dla firm, które chcą ujednolicić oprogramowanie w firmie oraz chcą wnosić opłaty za używanie licencji (nie chcą nabywać licencji na własność). Wariant ten przeznaczony jest dla firm, które dokonują zakupów w sposób scentralizowany i są zainteresowane standaryzacją oprogramowania w firmie oraz opłaty za zakup licencji chcą podzielić na raty. Wariant ten przeznaczony jest dla firm, które chcą nabywać licencje na oprogramowanie Microsoft na własność, w sposób elastyczny, w dowolnej ilości oraz w dowolnym momencie trwania umowy; opłaty za zakup licencji chcą podzielić na raty.
Minimalne zamówienie Zakup min. 5 licencji (L+SA lub SA) w pierwszym zamówieniu na dowolne produkty biznesowe Microsoft dostępne w programie Open Value; następne zamówienia mogą być składane nawet na jedną licencję Zamówienie na min. 5 komputerów kwalifikujących, co najmniej jednego produktu podstawowego Zakup min. 5 licencji (L+SA lub SA) w pierwszym zamówieniu na dowolne produkty biznesowe Microsoft dostępne w programie Open Value; następne zamówienia mogą być składane nawet na jedną licencję
Umowa Umowa 2 letnia. Umowa 3 letnia.
Po 3 latach można przedłużyć umowę na następne 3 lata, wykupić licencje na własność (175% opłaty rocznej) lub odinstalować oprogramowanie
Umowa 3 letnia z możliwością odnowienia na następne 3 lata
Rodzaj licencji Licencje wieczyste Licencje terminowe (czasowe) Licencje wieczyste (bezterminowe).
W momencie wygaśnięcia umowy firma uzyskuje wieczyste prawo użytkowania licencji, w najnowszej wersji, jaka pojawi się na rynku w czasie trwania umowy
Płatności Płatność w ratach rocznych.
Firma płaci za używanie licencji.
Płatność za zakup licencji rozłożona jest na 3 roczne raty lub wnoszona jest jako jednorazowa opłata z góry (do wyboru).
Software Assurance (SA) Zakup SA opcjonalny. Stanowi integralną część programu.
Wszystkie licencje nabywane są w pakiecie z SA (L+SA)
Dostępne produkty Wszystkie biznesowe produkty Microsoft Produkty podstawowe:
Office Enterprise 2007
Office Professional Plus 2007
Office Small Business 2007
Windows Vista Enterprise upgrade
Enterprise CAL
Core CAL
Windows Small Business Server CAL
Windows Essential Business Server CAL
&
Produkty dodatkowe
(aplikacje, serwery)
Wszystkie biznesowe produkty Microsoft
Gwarancja ceny** Nie ma;
Cena za licencje z cennika obowiązującego w dniu zamówienia.
Stała cena przez 3 lata na produkty platformy i produkty dodatkowe Stała cena przez 3 lata wyłącznie na produkty platformy Nie ma;
Cena za licencje z cennika obowiązującego w dniu zamówienia.
Poziomy cenowe Dwa poziomy Dla produktów platformy 2 poziomy:
5-249 PC; powyżej 250 PC

Dla produktów dodatkowych:
jeden poziom

Jeden poziom
Standaryzacja oprogramowania w całej firmie Niewymagana Standaryzacja w oparciu, o co najmniej jeden z produktów platformy na wszystkich komputerach kwalifikujących się w firmie. Niewymagana
Zniżki programowe Nie ma 5 % zniżki
na każde stanowisko za zamówienie Platformy Desktop Office, Vista Enterpise upgrade, licencje CAL 50% zniżka
za posiadanie licencji na najnowszą lub poprzednią wersję produktu; dostępne w pierwszym roku
15 % zniżki
na każde stanowisko za zakup Platformy Desktop ( Office, Vista Enterpise upgrade, licencje CAL)
Nie ma
Podmioty stowarzyszone Nie ma możliwości włączenia podmiotów stowarzyszonych do jednej umowy. Podmioty stowarzyszone mogą skorzystać z tego samego numeru autoryzacyjnego aby uzyskać ten sam poziom cenowy. Możliwość objęcia jedną umową podmiotów stowarzyszonych znajdujących się na terytorium UE oraz w krajach należących do EFTA Nie ma możliwości włączenia podmiotów stowarzyszonych

*Pakiet L+SA – traktowany jest jako zakup 1 licencji SA – 1 licencja

Open Value Open Value subscription Open Value (company- wide) Open Value (non company-wide)
Planowanie Prawo do nowych wersji Prawo do uaktualnienia do najnowszej wersji każdej licencji nabytej z SA.
Płatność w ratach Niedostępne Opłata za licencje oraz SA może zostać rozłożona na równe roczne raty.
Wdrożenie Information Work Value Discovery Workshop Niedostępne Możliwość wymiany 2 dni szkoleń dostępnych w ramach karnetów szkoleniowych na 1 dzień usługi.
Information Work Architecture Design Session Niedostępne Możliwość wymiany 4 dni szkoleń dostępnych w ramach karnetów szkoleniowych na 2 dni usługi.
Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) Niedostępne Możliwość wymiany 4 dni szkoleń dostępnych w ramach karnetów szkoleniowych na 2 dni usługi.
Microsoft Windows Preinstallation Environment (WinPE) Niedostępne Jeden nośnik na umowę, w której nabyto licencje na system operacyjny Windows z SA na wszystkie komputery w firmie
(opcja standaryzacji) lub w której nabyto licencję Windows Server z SA.
Niedostępne
Używanie Windows Vista Enterprise Na każdą licencję na system operacyjny Windows z SA prawo do 1 licencji Windows Vista Enterprise
Virtual PC Express Na każdą licencję na system operacyjny Windows z SA prawo do 1 licencji Virtual PC Express.
Karnety szkoleniowe – z tytułu nabycia licencji Office Niedostępne Na każde 50 licencji Windows objętych SA prawo do 1 dnia szkolenia (max. 5 dni).
Karnety szkoleniowe – z tytułu nabycia licencji Windows Niedostępne Na każde 50 licencji Windows objętych SA prawo do 1 dnia szkolenia (max. 5 dni).
Szkolenia eLearning 1 licencja na szkolenia eLearning z aplikacji Microsoft na każdą nabytą licencję Office z SA.
1 licencja na szkolenia eLearning z systemów operacyjnych Microsoft na każdą nabytą licencję na system operacyjny Windows z SA.
1 licencja na szkolenia eLearning z produktów serwerowych Microsoft na każdą nabytą licencję serwerową z SA.
Program użytkowania w domu Główny użytkownik aplikacji wchodzących w skład Office System (Office, Project, InfoPath, OneNote, Publisher, FrontPage, Visio) ma prawo do 1 dodatkowej licencji na dany produktw celu zainstalowania na komputerze domowym.
Aby zainstalować dany produkt wymagany jest specjalny nośnik.
Program zniżek dla pracowników Niedostępne Na całą firmę Niedostępne
Utrzymanie Pomoc techniczna 24×7 Niedostępne DESKTOP:

Na każde 200 tys. $ wydane na SA (na aplikacje Microsoft Office oraz system Windows) – 1 incydent pomocy telefonicznej.

SERWERY:
Na każde 20 tys. $ wydane na SA (na serwery oraz CAL) – 1 incydent pomocy telefonicznej. Dodatkowo 1 incydent pomocy telefonicznej dla klientów, którzy zakupili co najmniej 1 licencję serwerową z SA.

Dla wszystkich serwerów objętych SA nielimitowana ilość incydentów pomocy technicznej przez WWW.
Klienci posiadający umowę Premier mogą zamienić incydenty SA na incydenty oferowane w umowie Premier.

Corporate Error Reporting, CER („Cold back up”) Niedostępne 1 licencja na każdą licencję serwerową z SA. Niedostępne
Rezerwowe kopie do odzyskiwania serwera po awarii („Cold back up”) 1 licencja na każdą licencję serwerową z SA.
Moderowane grupy dyskusyjne TechNet Niedostępne 1 numer identyfikacyjny użytkownika na każdą licencję serwerową z SA.
Numer identyfikacyjny użytkownika jest przyznawany od zakupu 5-go serwera z SA.
TechNet Plus Niedostępne 1 numer identyfikacyjny użytkownika na umowę.
1 nośnik przy zakupie co najmniej 5 licencji serwerowych z SA.
Migracja Rozszerzona dostępność poprawek typu „Hotfix”
(niezbędne jest posiadanie umowy Premier Support lub Essential Support)
SERWERY: Nie jest wymagane podpisanie odpowiedniej umowy w ciągu 90 dni od daty zakończenia podstawowego okresu wsparcia.
Roczna opłata za Exchange, MOM, SMS, SQL oraz Windows Server jest zawarta w opłacie za SA.

DESKTOP: Niedostępne